Cena úvěru

Cena úvěru

Cena úvěru představuje celkovou částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli za zapůjčení jeho peněz, a to za celou dobu trvání úvěru. Cena úvěru je částka, která je doopravdy finální a kromě jistiny a úroků zahrnuje také veškeré související poplatky, které během půjčky zaplatíte.

[metaslider id=40678] Cena úvěru

Napiste nám Váš dotaz:

Čerpání úvěru

Čerpání úvěru

Čerpat finance z úvěru můžete pouze v souladu s úvěrovou smlouvou. Rozlišujeme dva typy čerpání úvěru, a to čerpání úvěru jednorázové a postupné.

Postupné proplácení se využívá třeba při stavbě či rekonstrukci domu, kdy průběžně předkládáte faktury a čekáte na jejich postupné proplácení. V případě nebankovních hypoték se setkáváme ale s čerpáním jednorázovým, tedy že obdržíte celou částku naráz, nikoliv postupně. Úvěr obdržíte na základě podmínek zmíněných ve smlouvě.

[metaslider id=40678] Čerpání úvěru

Napiste nám Váš dotaz:

Dluhová služba

Dluhová služba

Dluhová služba je vyjádřena poměrem, a to poměrem všech jeho aktuálních splátek k jeho celkovým příjmům. Jak se dluhová služba vypočítá? Jak zjistíte, jak jste na tom právě vy?

Představte si následující situaci. Pan Novák splácí každí měsíc dva tisíce korun za spotřebitelský úvěr na novou pračku, pět tisíc korun leasing na automobil a osm tisíc hypotéku na svůj dům. To znamená, že když sečteme všechny jeho měsíční splátky, vyjde nám cifra patnáct tisíc korun. Jeho plat je třicet pět tisíc korun, a navíc každý měsíc inkasuje deset tisíc za pronájem bytu. Jeho příjmy za jeden měsíc tedy činí čtyřicet pět tisíc. Když dáme tyto dvě hodnoty do poměru, který bude mít tuto podobu: 15 000 Kč:45 000 Kč, získáme zhruba něco málo přes 33 %. To znamená, že pan Novák má tedy dluhovou službu 33 %. Tímto jednoduchým způsobem si můžete vypočítat dluhovou službu i vy, stačí pouze přesně vědět, jaké jsou vaše všechny měsíční splátky a jak jste na tom měsíčně s příjmy. Nezapomeňte ale připočítat i ostatní příjmy, nikoliv pouze váš plat.

[metaslider id=40678] Dluhová služba

Napiste nám Váš dotaz:

Dlužník

Dlužník

Dlužníkem je fyzická, anebo i právnická osoba, která si vypůjčí nějaké peníze a bude je bankovní či nebankovní společnosti dlužit. Tato osoba je povinna uhradit částku, kterou si zapůjčila a to i se všemi úroky a dalšími smluvními poplatky. Navíc musí dlužník splatit veškeré své pohledávky v dané lhůtě, která je dána samotnou úvěrovou smlouvou.

V případě, že dlužník nebude mít peníze na splácení, či zkrátka nebude z jakéhokoliv jiného důvodu schopný peníze vrátit včas a s ohledem na všechny ostatní zásady, může využít možnost osobního bankrotu. V případě neschopnosti splácet se z dlužníka stává takzvaný neplatič. V současnosti je možné dojít i do situace, kdy samotný dlužník bude mít pod sebou dalšího dlužníka. Tato osoba se poté nazývá poddlužník.

[metaslider id=40678] Dlužník

Napiste nám Váš dotaz:

Doba splatnosti

Doba splatnosti

Jako doba splatnosti se označuje určitý časový úsek, kdy musí být pohledávka věřitele zaplacená dlužníkem. Tento časový úsek je ovlivněný typem úvěru a podmínkami uvedenými v samotné úvěrové smlouvě. Hypotéka má delší dobu splatnosti, než například krátkodobý úvěr či třeba spotřební úvěr.

V souvislosti s hypotékami je doba splatnosti nastavená na velmi dlouhé období, a to z důvodu větší vypůjčené částky. Proto může být doba splatnosti dlouhá i přes dvacet let. Jako základní a nejčastější rozpětí doby splatnosti v oblasti hypotéce se uvádí úsek od pěti až do čtyřiceti let. Nejkratší doba splatnosti bude určená pro úvěry s nízkou vypůjčenou částkou, naopak nejdelší doba splatnosti bude určená pro ty, kteří si vypůjčí velké množství peněz, anebo si nastaví nízkou splátku. Odborníci přes finanční sektor doporučují zvolit si dobu splatnosti mezi patnácti až dvaceti lety. Je to tedy taková zlatá střední cesta, nebudete platit v uvozovkách řečeno až do konce života, ale zase vás nebudou čekat ani extrémně vysoké splátky. Pokud vám to tedy situace dovoluje, vsaďte na takto dlouhou dobu splatnosti. V tomto úseku musí být kromě celkové vypůjčené částky zaplaceny i úroky a další poplatky, které jsou s hypotékou spojené.

Doba splatnosti uvádí samotný úsek, kdy musí být splacena veškerá vypůjčená částka plus úroky a poplatky, a to vše se provádí nejčastěji v režimu měsíčních splátek. Doba splatnosti nelze libovolně měnit. Musí být dodržena, v opačném případě hrozí vymáhání dluhů či dokonce stíhání exekutory. Pokud je schopný dlužník celý dluh splatit dříve, musí zaplatit určitý poplatek, pokud to společnost vyžaduje. V současné době jsou k dispozici i úvěry s možností předčasného splacení. To znamená, že za určitých podmínek může dlužník svůj dluh splatit jednorázovou, anebo jinou formou splátek, kdy celý dluh bude splacený a dlužník se tedy zbaví svého závazku mnohem dříve, než původně měl. Pokud to navíc smlouva dlužníkovi umožňuje, může ještě k tomu všemu dobu splatnosti ovlivnit i tím, že si úvěr nechá refinancovat.

Co můžete očekávat při krátké době splatnosti?

  • Klient zaplatí méně na poplatcích – banky i nebankovní společnosti si někdy připisují poplatky například za vedení úvěru anebo další služby, které jsou placeny měsíčně. Může se zdát, že částka bude zanedbatelná, avšak to není pravda, pokud se člověk podívá na poplatky z dlouhodobého hlediska. Pokud totiž bude dlužník platit za vedení úvěru 150 Kč měsíčně, znamená to, že za 30 let splácení zaplatí na těchto poplatcích 54 000 Kč, kdežto pokud by platil tyto poplatky jen 15 let, zaplatil by klient „pouze“ 27 000 Kč, což je z dlouhodobého hlediska poměrně velká úspora
  • Splátka může být v případě krátké doby splatnosti velmi vysoká – to, že byste při kratší době splatnosti zaplatili na úrocích méně, je určitě lákavé, ale je potřeba uvědomit si jednu skutečnost. Čím kratší bude doba splatnosti, tím větší bude splátka, což pro někoho může znamenat obrovské omezování se a v případě nečekaných událostí také finanční potíže.

Proč naopak využít dlouhou dobu splatnosti?

  • Rozpočet domácnosti nebude tolik zatížený hypotékou – pro dlouhou dobu splatnosti se rozhodnou lidé, kteří plánují konstantní způsob života. To znamená, že neplánují nějaké výdaje dlouhodobější výdaje v budoucnu, ale chtějí mít možnost každý měsíc si kromě hypotéky i něco našetřit. Proto zvolí raději delší dobu splácení a tím pádem nižší splátku. Je však rozumné myslet na to, že čím starší jsou žadatelé o úvěr, tím kratší by měla být doba splatnosti. Na to však myslí i samotné banky i nebankovní společnosti, které hypoteční úvěru poskytují. Další věc, která byla výhodou u krátké doby splatnosti, je naopak nevýhodou zde, a to ta, že klient při dlouhé době splatnosti zaplatí více nejenom na poplatcích, ale také na úrocích.

Jak již bylo řečeno výše, nejlepší je zvolit zlatou střední cestu a nestřídat extrém s extrémem. I přesto, že každý pól má nějaké výhody, je dobré zvolit kompromis a těšit určité výhody z obou pólů.

[metaslider id=40678] Doba splatnosti

Napiste nám Váš dotaz:

Dražba

Dražba

Dražba se dá považovat za finální bod celé exekuce, kdy se nemovitost anebo různé movité zabavené věci prodávají v mnoha případech výrazně pod jejich cenou. Dražba jen výjimečně přeroste sedmdesát procent nemovitosti, začíná se avšak na padesáti. Samozřejmě, že je to pro dlužníka nevýhodné, proto by měl nemovitost a různé movitosti prodat sám za běžných tržních podmínek. Může se totiž také stát, že bude původní dluh plus různé náklady stále větší, než cena z dražby. To by znamenalo, že dlužník stále nesplatil to, co má, a jeho neúspěch se bude táhnout dál a dál. Nenechejte to tedy dojít až k dražbě, ta je totiž skutečně nevýhodná a nejenom že přijdete o své věci, ale také to dost možná nepomůže.

[metaslider id=40678] Dražba

Napiste nám Váš dotaz:

Exekuce

Exekuce

Exekuce je vykonávací řízení, ze kterého má strach většina dlužníků, kteří platí nepravidelně anebo kteří mají problémy v této oblasti. Exekuci může v České republice provádět hned několik subjektů, a to samotný soud, soudní exekutor, krajský či obecní úřad, anebo také finanční úřad. Hlavním účelem exekuce není vykořistit lidi, jak si většina myslí, nýbrž vymožení peněžitého dluhu. Věřitel je totiž oprávněný a má nárok na své peníze. Pokud mu je dlužník po opakovaném připomenutí nechce splatit zpátky, což je jeho povinnost, tak má věřitel právo využít tento prostředek k tomu, aby získal zpět to, co mu patří. Exekuce má avšak svá pevně daná pravidla, a to tak, aby nepřišel nikdo neprávem k úhoně.

Exekuce jako taková má vždy jasnou příčinu, a to dluh, nejčastěji peněžitého charakteru. Exekuce probíhá ve dvou kolech, v prvním řízení soud musí prověřit, zdali dluh doopravdy existuje. Dále stanoví, do kdy ho musí dlužník zaplatit. Pokud ho ale stále nezaplatí, tak má věřitel právo obrátit se na soud podruhé, a to již se žádostí o exekuci. Exekuci tedy vždycky nařizuje výhradně soud a exekutor, tedy člověk, který by přišel k vám domů, pouze vykonává jeho rozhodnutí. Spousta lidí dělá chybu v tom, že ignoruje anebo nijak nereaguje na různé dopisy ze soudu anebo od svého věřitele. To je ale obrovská chyba. Kdybyste totiž zaplatili svůj dluh už v prvním kole řízení, tak byste ušetřili spoustu nákladů za exekuci. Do nákladů za exekuci patří nejenom odměna pro exekutora, ale i náhrada hotových výdajů, náhrada za doučení písemností, DPH a mnoho dalšího. Co dělat, když peníze ale doopravdy nemáte a dostali jste se do takto těžké situace? Můžete vyzkoušet vyjednat s exekutorským úřadem nový splátkový kalendář a projevit tím vaši snahu zaplatit svůj dluh. Vše je lepší než jenom neaktivně sedět a čekat, až na vaše dveře zaklepe exekutor.

Exekutor může provést exekuci mnoha způsoby. Může povést srážky na mzdě, prodejem nemovitostí i movitých věcí, vyklizením prostor, rozdělením věcí, odebíráním věcí, provedením prací na účet povinného a tak podobně.

[metaslider id=40678] Exekuce

Napiste nám Váš dotaz:

Fixace

Fixace

Fixací se rozumí minimální doba, po kterou zůstane úroková sazba stejná, jako tomu bylo při sjednání. Úroková sazba tedy není ovlivněna stavem ekonomiky a finančního trhu. V praxi to tedy znamená, že pokud sjednáte nebankovní hypotéku s úrokovou sazbou 5 % a fixací na 4 roky, tak po celé čtyři roky se budou vaše úroky vypočítávat z této úrokové sazby, i kdyby se situace na trhu rapidně změnila. Váš věřitel totiž nemá právo během fixace s úrokovou sazbou jakkoliv hýbat.

Co dělat, pokud se během fixace objeví na trhu nějaká zajímavější nebankovní hypotéka, která nabízí o poznání nižší úrokovou míru? V takovém případě hypotéku refinancovat nemůžete, pokud tedy nechcete platit zbytečně vysoké sankce. Refinancování je možné až po uplynutí fixační doby. Fixace je tedy výhodná, i nevýhodná, záleží na tom, jak se bude vyvíjet finanční trh. Pokud se situace zhorší a úroky se budou zvedat, tak si můžete pískat, avšak pokud tomu bude naopak, tak je fixace bohužel pouze překážkou.

Co se týče nebankovních společností, tak ty jsou v dnešní době opět o krok dopředu před bankami. V mnohých případech totiž nabízejí možnost předčasného splacení bez poplatku, což je samozřejmě nesmírně výhodné z pohledu dlužníka. Proto se vždycky před uzavřením úvěru neváhejte informovat ohledně podmínek předčasného splacení v období fixace, ať máte představu, zdali vás budou čekat případné sankce, anebo jestli to půjde i bez zbytečných poplatků navíc. Vždycky je dobré vsadit spíše na půjčku, kde máte možnost fixace. Přeci jenom nedokážete odhadnout, jak bude situace na trhu vypadat za pár let. Je možné, že se zlepší, ale co když se rapidně zhorší? Je lepší mít jistotu, kterou fixace představuje.

[metaslider id=40678] Fixace

Napiste nám Váš dotaz:

Flexibilní hypotéka

Flexibilní hypotéka

Flexibilní hypotéka je taková, která nabízí ideální možnost pro ty, kteří mají nestálé příjmy. Tato hypotéka totiž dokáže v průběhu splácení celého dluhu jednotlivé splátky, a to právě podle aktuální finanční situace. To znamená, že pokud se nachází na začátku své kariéry, a víte, že příjem se bude nadále zvyšovat, můžete také zvyšovat své půjčky. Naopak v případě, že víte, vaše příjmy se budou snižovat, pak můžete vše opět upravit přesně podle svých potřeb. Dalo by se tedy říct, že tato hypotéka zahrnuje progresivní a degresivní splácení, což však je jen z části pravda, neboť flexibilní hypotéka je o něco jinší finanční produkt, než klasický hypoteční úvěr.

[metaslider id=40678] Flexibilní hypotéka

Napiste nám Váš dotaz:

Fyzická osoba

Fyzická osoba

Fyzická osoba je taková osoba, která nabyla právní subjektivitu, a to v okamžik narození. Právní subjektivitu ztrácí až případnou smrtí. Fyzická osoba nabývá dovršením osmnácti let způsobilost k právním úkonům, a to v plném rozsahu.

[metaslider id=40678] Fyzická osoba

Napiste nám Váš dotaz: